חיפוש
  • 12345simcha

ותלמודו בידו


שוב קמו התמימים ליום חדש ומרענן. הקול הבוקע מזאל הלימוד בסדר חסידות בוקר מעורר במיוחד. ממש א מחייה. לאחר המשך תוכניות היום, כבכל יום, הולכים כולם אל פארק סמוך, שם נערך משחק תוכן, חסידי ומקורי. לאחריו הולכים כולם למשחק גולף נחמד, ושוב חוזרים אל שטח הישיבה. גם כאן מצפה להם תוכנית מיוחדת. פעילות חסידית רבת תוכן ועניין. מעריב, סדר שיחות, מראות קודש. ושכבת וערבה שנתיך.