top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/ת12345simcha

מעין עולם הבא


המתפללים הקבועים שהגיעו לבית הכנסת בשעה 10:00 הופתעו במקצת בראותם את התמימים הרכונים על ספרי החסידות כבר כשעה וחצי קודם בואם. קודם קריאת התורה התחוללה דרמה של ממש. התקיימה מכירת עליות לכל המרבה במחיר רוחני. העליות נקנו בעשרות דפי גמרא, תניא, ליקוטי-שיחות, מבצע תפילין ועוד. כשראה אחד המתפללים את המתרחש, ביקש גם הוא לרכוש עלייה, במחיר גבוה במיוחד: הנחת תפילין בכל יום עד ראש השנה הקרוב, כשהוא מצרף גם את אחיו להחלטה! האווירה נסקה לגבהים, ולאחר מכן נעמד מתפלל נוסף כשגם הוא מחליט להניח תפילין מספר פעמים עד לראש השנה! לאחר מכן ירדו התמימים לסעודת השבת, כשלאחריה זכו להתוועדות חסידית עם השליח הרב שניאור הבלין. בשפתו הקולחת, שיתף הרב הבלין את התמימים בחוויות השליחות, כשתוך כדי דיבורו מתברר, שע"ד כבליובאוויטש, גם בדרעזדן מתגלגלים המופתים מתחת השולחן. הדף לא יכיל את כל הנאמר, ולכך זקוקה יריעה נפרדת. בעז"ה. לאחר מכן יצאו התמימים למשחק חסידי רב תוכן ועניין, כשבסיומו התפללו תפילת מנחה, ולאחר מכן יצאו לעבר הפארק, לחוות סדר ניגונים על גדות הנהר ושירת הציפורים. כשהשבת יצאה בדרעזדן, השעה כבר הייתה מאוחרת. התקיימה הבדלה, הוקרנו מראות קודש, ולאחר מכן סעודת המלך תרתי משמע – סעודת דוד מלכא משיחא וסעודה עשירה ומזינה. א גוטע נאכט. * בהזדמנות זו, רוצים אנו להודות לרב שניאור הבלין ורעייתו שיחי', שבמסירות אין קץ דואגים לכל הנדרש לרווחת התמימים שיחי', בגשמיות וברוחניות, על הצד הטוב ביותר. יה"ר שזכות זו תעמוד להם בגו"ר, לנח"ר מכל יוצ"ח.


12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page