top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/ת12345simcha

צאתכם לשלום, תשע"ז


יום רביעי, כ"ד מנחם אב.

היום האחרון בו תוכנית ישיבת הקיץ תימשך על כל היום. מחר ילכו איש איש לדרכו.

הושלמה מלאכת הלימוד והעיון. כעת כולם מודים ששאלותיהם של אנשי אלכסנדריא, המכונות בגמ' 'דברי בורות', הינם בעלי תוכן עמוק, כפי שלמדו במהלך שבועיים אלו בהדרן על הש"ס ומס' נידה, שם מציג הרבי מערכה עיונית, המבארת בטוב טעם את דברי הגמ' שם.

בחלקו השני של היום יצאו התמימים לפארק טיפוס עצים. הופקו הוראות רבות בעבודת ה'. אחת מהן, שגם כאשר הולך האדם בכוחותיו הוא. חושב בליבו כי הוא זה שצולח את המעבר בין עץ אחד למשנהו, הרי שלמעשה שכבה נוספת של הגנה יש כאן – היותו קשור לחבל המחובר למעלה, כך שלעולם לא יוכל ליפול. כך על יהודי לדעת שדרכי הטבע אינם ארובה נצחית לקיומו, הארובה הנצחית היא היותו מחובר לבורא העולם.

לאחר מכן החלו ההכנות לקראת מעמד הסיום.

מעמד סיום ישיבת הקיץ שולב באירוע משמעותי לא פחות: היום חל יום הבר-מצוה של אחד מהצעירים שבחבורה, הת' אורי הכהן שיחי' ברכהן, ואירוע הבר-מצוה שולב בתוכנית מעמד הסיום, בו נכחו גם מבני משפחתו.

לאחר הקרנת מראות קודש, כובד השליח ר' שניאור הבלין לקריאת מכתבו של הרבי לבר-מצווה. לאחר אמירת המאמר, נאמרו דברי תורה וברכה מפי אביו של אורי, ר' חיים ברכהן, שליח הרבי לעיר דיסלדורף שבגרמניה, ומפי ר' שמואל סגל, שליח הרבי לעיר ברלין שהגיע במיוחד לאירוע. לאחר מכן הועלו זיכרונות מהשבועיים האחרונים; גשמיים ורוחניים, והאווירה העפילה גבוה. בהשפעתה התקיים לאחר הסיום הרשמי פארברענגען חסידי.

תם ולא נשלם.

*

'ישיבת קיץ – צעירי השלוחים' מתקיימת בסיוע ובאדיבות בית חב"ד דרעזדן שבגרמניה בראשות הרב שניאור הבלין ורעייתו שיחי'.

תודה מיוחדת למנהל ישיבת הקיץ הת' שמחה בירנהאק, לראש הישיבה הת' מנחם מענדל הבר, למשפיע הת' אשר וילהלם, למנהלי הפעילות התמימים לוי הבר ודובי אייזנבך, ולמשגיח הת' שלום ויגלר. תודה לכל העוזרים והמסייעים במלאכה, שרבים הם ואי אפשר לפורטם. תהא משכורתם שלימה מן שמיא.


173 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page