מה רבו מעשיך ה'

השבוע השני בישיבת קיץ החל בתנופה שנתנה את אותותיה בסדר חסידות ולאחר מכן בסדר הנגלה. כשאלו הסתיימו, ניתנה האות - והכול התייצבו בפתח הקמפוס.

מזג אויר נעים – השורר בעת הזאת בדרך קבע בעיר דרעזדן – נרגש כבר ביציאה, בבחינת אל יחסר המזג. לאחר נסיעה בת כשעה, ירדו כולם ב'סקסוניה השוויצרית' – איזור נופי קסום מעורר התפעלות, כשבמשך המסלול נשמעים דברי נגלה וחסידות, וקריאת י"ב הפסוקים מפלחת את עצי היער.

לאחר שהשביעו עיניהם ביערות ובשדות המוריקים – המזכירים את משל 'המלך בשדה' עליו לומדים במאמר ד"ה אני לדודי תשכ"ו – חזרו התמימים אל שטח הישיבה, כשכאן ציפתה להם תוכנית נוספת:

נושא התוכנית היה 'יציאה לשליחות', כשלצורך כך נדרשים כלל הקבוצות לבצע משימות, וביניהם: מציאת מענות קודש בשלל נושאים אודות היציאה לשליחות; יצירת קשר עם ראשי המל"ח והכרת שלוחים ברחבי תבל. לאחר יגיעה רבה במגוון תחומים, הוכרזה הקבוצה שהעפילה להצלחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

כתבות אחרונות

יום שני י"א מנחם אב

Tuesday, August 13, 2019

הכל הולך אחר החיתום

Wednesday, August 1, 2018

ששה סדרי תורה

Tuesday, July 31, 2018

1/1
Please reload

Tags