ששה סדרי תורה

ימי ישיבת הקיץ מתקרבים לסיומם ואיתם גם קרבה ונשלמת מלאכת הלימוד והעיון. זר כי ייקלע לקמפוס הישיבת קיץ בשעות הבוקר תערב אוזנו לשמוע מושגים כמו 'יראה תתאה' ו'יראה עילאה' המהדהדים בעוז והגדרתם הקולעת אל השערה המהווה נדבך חשוב במאמר דה אני לדודי תשלב נשמעת יוצאת מפיות הלומדים באופנים ודרכים שונות להבנת העניין לאשורו. 

בסדר לימוד נגלה בעיון כבר כמעט הושלמה המלאכה, והלימוד בחוברת המרשימה 'ששה סדרי תורה' - ובה לראשונה ששה דרכי ומהלכי לימוד מרכזיים בשיטת כ"ק אדמו"ר - היוצאת לאור במיוחד עבור 'ישיבת קיץ צעירי השלוחים' - כבר אוחז בשלבים מתקדמים. ביומיים הקרובים יהגו תלמידי התמימים בעיון רב בתוכן הנלמד ובסיומו יצאו עם כלים ייחודיים ללימוד תורה בכלל וללימוד תורתו של רבינו בפרט.

בשעת צהריים נעמדו כולם לתמונה כללית כשברקע נשקף מראהו של בית הכנסת היהודי העתיק ביותר בהונגריה וכולו אומר כבוד - על רוח החיים החסידית הנושבת בו בעוצמה במהלך שבועיים אלו. 

במהלך היום התקיימה פעילות חסידית קבוצתית מאתגרת. 

ערב כ' מנחם אב, יום ההילולא של ר' לוי'ק, אביו של כ"ק אדמו"ר. תלמידי התמימים התיישבו לשיחה בשידור חי עם הרה"ח ר' מרדכי גורליק מנחלת הר חב"ד שזכה לדאוג לשיפוץ ותיקון מצבתו של ר' לוי'ק. הרב גורליק שיתף עם התמימים הוראות פרטיות שקיבל בנוגע לכך.

 

לאחר מכן ישבו תלמידי התמימים לחזות במראות קודש - פארברענגען של הרבי מכ' מנחם אב תשמ"ה, כראוי וכיאה ליום זה.

 

 

 

Please reload

כתבות אחרונות

יום שני י"א מנחם אב

Tuesday, August 13, 2019

הכל הולך אחר החיתום

Wednesday, August 1, 2018

ששה סדרי תורה

Tuesday, July 31, 2018

1/1
Please reload

Tags