top of page

ישיבת קיץ צעירי השלוחים

לתלמידי התמימים צעירי השלוחים מרחבי אירופה

WhatsApp Image 2019-08-19 at 23.11.34 (1

כמה מילים

"ישיבת קיץ – צעירי השלוחים" פותחת את שעריה בשנה החמישית, והפעם – בקמפוס מפואר וחידושים מרעננים נוספים.

משיחותיו הק' של כ"ק אדמו"ר בריבוי הזדמנויות עולה רצונו העז אשר ימי הקיץ לא ילכו לאיבוד חלילה, וכי יש לנצל את העובדה שנותנים לצעירים חופשה בימים אלו על מנת להוסיף בהם חיות מיוחדת בלימוד התורה וקיום מצוותיה.

סגולתה ופעולתה המיוחדת של תכנית 'ישיבת קיץ' ידועה זה מכבר. בכוחה ללבות את הרוח החסידית, להוסיף ולחזק את חום ולהט ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר, ולהעניק למחונכיה מימד נוסף בלימוד ובתפילה, בחסידות ובהנהגה, וזאת אודות למיזוג המיוחד של חוויה גשמית ורוחנית כאחד.

ב"ה התאספו ובאו לנו כל התנאים הדרושים להצלחתה של ה'ישיבת קיץ' – שתתקיים בקמפוס המפואר "בית מנחם" ליון צרפת, ובו תנאים גשמיים משובחים תחת ניהולו ובעזרתו של השליח המקומי, הרה"ח הרב שמואל גורביץ. 

צוות מדריכים בוגרים וחסידיים שילוו את בניכם שיחיו, תכנית לימודים מיוחדת, טיולים ופעילויות מגוונות – שיחדיו יותירו בעז"ה רושם וחותם חסידי-חינוכי לנח"ר כ"ק אדמו"ר זי״ע

הישיבת קיץ תתקיים השנה בין התאריכים יא –  כא מנחם אב.

צרו קשר

ההודעה נשלחה!

Logo Final BL LYON Fond BLANC.png
bottom of page